Forsker mener boliglånskrav vil sementere ulikheter

Regjeringens innføring av strengere krav for kjøp av sekundærbolig i Oslo vil sementere eller til og med øke ulikhetene i samfunnet, mener førsteamanuensis Eirik Romstad ved Handelshøyskolen.

– De som har mye fra før, vil alltid har råd til å kjøpe en sekundærbolig, mens de som har lite, ikke vil få råd, sier Romstad.

Etter den nye forskriften øker kravet til egenkapital til 40 prosent for kjøp av sekundærboliger i hovedstaden.

Romstad mener dette indirekte vil ramme ungdom som vil inn på boligmarkedet ved at de med foreldre med god inntekt vil ha råd til å kjøpe en bolig nummer to.

– Det er også alltid måter å gå rundt en slik ordning på, sier Romstad.

Regjeringen innfører også en ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

– Det vil direkte ramme ungdom som vil inn på boligmarkedet i hovedstaden, og redusere valgfriheten deres, sier Romstad.

Han betegner regjeringens politikk som korttenkt og mener at skal en få ned prisveksten på boliger, må det helt andre tiltak til som for eksempel skattlegging av boliger.