Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Forsiktig optimisme blant norske arbeidsgivere

Optimismen blant norske arbeidsgivere er stabil. For femte kvartal på rad venter norske arbeidsgivere moderate ansettelsesaktiviteter i første kvartal 2017, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

 Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer rapporterer norske arbeidsgivere sesongjusterte nettoansettelser på pluss tre prosent for første kvartal 2017. Sammenlignet med fjerde kvartal 2016 har utsiktene bedret seg i fem sektorer og tre regioner.

– Undersøkelsen viser at i nøkkelsektorer, som olje og gass, industri og handel og service, er ansettelsesutsiktene på vei opp til sine langsiktige gjennomsnitt. Selv om de rapporterte ansettelsesutsiktene er forsiktige, signaliserer det en sterkere optimisme blant arbeidsgivere, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath i en pressemelding.

Trenden ser ut til å snu for industri

Industrisektoren viser positive ansettelsesutsikter for første gang på seks kvartaler. Fem kvartaler med negative bemanningsutsiktene bunnet ut i tredje kvartal 2016. Da var også SSBs konjunkturbarometer for industrien på sitt laveste. Arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2017 indikerer et løft for industrisektoren.

– Fallet i sysselsetting er bremset, og utviklingen ser nå ut til å snu i industrisektoren, sier Brath.

Ingen negative sektorer

Av de ni sektorene som inngår i undersøkelsen, er de sterkeste ansettelsesutsiktene i sektorene Finans- og næringslivstjenester og handel og service. De rapporterer henholdsvis +8 % og +7 % nettoansettelser. Ansettelsesutsiktene i Finans- og næringslivstjenester er 5 prosentpoeng sterkere enn forrige kvartal, og forventningene har vært tiltakende i tre sammenhengende kvartaler.

To sektorer sliter, med netto ansettelsesutsikter på 0 %. I jordbruk, skogbruk og fiske rapporterer arbeidsgivere en økning på 3 prosentpoeng fra forrige kvartal, men en nedgang på 6 prosentpoeng fra samme tid i fjor. Arbeidsgivere innen elektrisitet-, gass- og vannforsyning har den høyeste andelen som melder uforandret ansettelsesbehov, hvor 94 % rapporterer ingen endringer i første kvartal 2017. Ansettelsesplanene er dermed redusert med henholdsvis 3 og 7 prosentpoeng siden 4Q 2016 og 1Q 2016.

Store og mikroselskaper rapporterer sterkest utsikter

Selskaper i alle størrelser venter ansettelsesvekst i første kvartal 2017. De største og minste bedriftene har høyest forhåpninger om nyansettelser, med +4 % nettoansettelser. Små- og mellomstore bedrifter har mer forsiktige ansettelsesplaner, med utsikter på +2 %.

– I fjerde kvartal 2016 var arbeidsgivere i offentlig sektor mest optimistiske. For første kvartal 2017 er det de største selskapene og arbeidsgiverne i privat sektor som er mest optimistiske. Det er gode nyheter for arbeidsmarkedet som helhet, siden de er toneangivende for utviklingen i hele arbeidsmarkedet, sier Brath.

Sør- og Vestlandet fortsatt mest positive region

Regionen med de mest positive bemanningsutsiktene er Sør- og Vestlandet, med ventede +6 % nettoansettelser. Til tross for en nedgang i ansettelsesutsiktene på 4 prosentpoeng siden forrige kvartal og i fjor på samme tid. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet rapporterte høyere ansettelsesbehov enn resten av landet hele fjoråret, og lå i gjennomsnitt fem prosentpoeng over landsgjennomsnittet i 2016.

– Denne utviklingen fortsetter inn i 2017. Regionen henter seg inn igjen etter nedgangen i oljesektoren. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i Sør- og Vest-Norge, og indikerer at de motsykliske tiltakene fra regjeringen har en viss effekt, sier Brath.

Arbeidsgivere i Nord-Norge rapporterer de svakeste regionale utsiktene. Med -2 % er Arbeidsmarkedsbarometeret for Nord-Norge stabilt siden sist kvartal, men er ned 7 prosentpoeng siden i fjor på samme tid. Det fortsetter en negativ trend i landsdelen, hvor ansettelsesutsiktene har falt gradvis de siste fem årene.