To mennesker omkom da Rotvollhaugen bru kollapset 8. mai 2013, en kvinne i 30-årene som kjørte en bil under bruen, og en anleggsarbeider, en mann i 50-årene fra Nord-Trøndelag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Forsikringsselskap dømt til å betale 15,7 millioner kroner etter brukollapsen i Trondheim

Sparebank 1 Skadeforsikring er dømt til å betale 15,7 millioner kroner i erstatning etter dødsulykken da Rotvollhaugen bru kollapset for fem år siden.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel på sine nettsider.

Støpearbeidene på Rotvollhaugen bru pågikk da brua kollapset 8. mai 2013. To mennesker omkom i ulykken, og flere ble skadet. Den ene omkomne var en tilfeldig bilist som kjørte under brua, og den andre omkomne var en ansatt i stillasselskapet Master Solutions. Det var denne bedriften som bygde stillaset som skulle støtte støpeformen for brua.

Master Solutions gikk konkurs etter ulykken, og det rettslige oppgjøret har derfor vært rettet mot Sparebank 1 Skadeforsikring, hvor Master Solutions var ansvarsforsikret.

Feil ved monteringen

Sør-Trøndelag tingrett legger til grunn i dommen at brua kollapset på grunn av feil ved monteringen av stillaset. I tingrettens dom pålegges Sparebank 1 Skadeforsiking å betale konkursboet til hovedentreprenøren, Reinertsen AS, drøyt 4,4 millioner kroner, pluss saksomkostninger på 600.000 kroner. Konkursboet hadde krevd 7,8 millioner i erstatning.

Videre dømmes Sparebank 1 til å betale til Gjensidige Forsikring 11,2 millioner kroner, pluss 448.000 kroner i saksomkostninger. Gjensidige var Reinertsens forsikringsselskap. Gjensidige krevde 13,5 millioner i erstatning fra det andre forsikringsselskapet.

Sparebank 1 Skadeforsikring er med tingrettens dom pålagt å utbetale maksimal erstatning innenfor ansvarsforsikringen til Master Solutions. Ansvarsforsikringen trådte i kraft en måned før ulykken.

Erstatningen til Reinertsens konkursbo og Gjensidige dekker blant annet kostnader knyttet til riving og rydding, gransking av ulykken, gjenoppbygging av ny bru og tapt utstyr. Erstatningen til Gjensidige er også dekning for forsikringsselskapets erstatningsutbetaling til de etterlatte etter den døde bilføreren.

«Klart uaktsomt»

Selv om Reinertsens konkursbo og Gjensidige i hovedsak vant rettstvisten, har retten likevel redusert erstatningen til konkursboet. Tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe peker i dommen på at også Reinertsen kan klandres for ulykken.

Hovedentreprenøren måtte betale et forelegg fra påtalemyndigheten på fem millioner kroner etter ulykken. Reinertsen klandres for at entreprenøren ikke kontrollerte brureisen.

«Reinertsen har opptrådt klart uaktsomt i det de startet støpingen av broen uten å forsikre seg om at konstruksjonens bæreevne var tilstrekkelig, og det på tross av at det var åpen trafikk under broen mens den ble støpt», heter det i dommen.

Reinertsen hadde et økonomisk tap på ulykken på 18 millioner kroner, heter det i artikkelen på adressa.no.