Forsikringen dekker ikke skader etter tunnelbrann

Statens vegvesen ville sende regningen for skadene i Gudvangatunnelen til eieren av vogntoget som begynte å brenne. Men forsikringsselskapet dekker bare en tredel av kostnaden.

Vegvesenets ingeniører håpet at hele regningen på 30 millioner kroner ville bli dekket av vogntogeierens forsikringsselskap. Den norske bilansvarsloven setter imidlertid en øvre grense for et slikt erstatningsansvar til 10 millioner kroner, skriver VG.

Beløpet skal dekke all skade som kjøretøyet har forårsaket.

En polsk trailer tok fyr åtte kilometer inn i den elleve kilometer lange Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane 5. august i år. Mange biler ble fanget i røykhavet, men bare to personer ble skadd.

Til tross for begrensningen på 10 millioner kroner, har ikke det noen betydning for bilistene og busspassasjerene i tunnelen, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige forsikring. Det norske forsikringsselskapet er representant for det store polske forsikringsselskapet PZU og skal ivareta alle krav som kommer i kjølvannet av tunnelulykken.

– De fremmer sine krav overfor sine forsikringsselskap, som vil betale ut på vanlig måte. De vil muligens også forskuttere den egenandelen som normalt belastes bileieren. Så vil de norske forsikringsselskapene igjen fremme krav om å få dette dekket hos PZU.

Det samlede erstatningsbeløpet fra biler og passasjerer er alene oppe i 10 millioner kroner allerede. Statens vegvesen på den ene siden og forsikringsselskapene på den andre må dermed kjempe om sin del av maksbeløpet på 10 millioner kroner.

Dersom det totale skadeomfanget overskrider 10 millioner, må de som står bak kravene, kunne påvise uaktsomhet enten ved sjåførens kjøring eller eieren av vogntoget. Da vil man kunne fremme såkalt regresskrav direkte mot dem. (