Forretningsutvikler - digital byggeplass

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 13,7 mrd. og 4200 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

FirmaAF Gruppen Konsern
FylkeOslo
Søknadsfrist10.01.2019

Har du erfaring med BIM og VDC i bygg- og anleggsprosjekter?

Bakgrunn

For AF Gruppen har utviklingen de siste årene bidratt til at vi nå ser et inspirerende og nesten ubegrenset mulighetsrom for bedre utnyttelse av teknologi. Vi har derfor sett behovet for en tydelig satsning, som blant annet har ledet til etableringen av en egen avdeling for innovasjon og digitalisering. Avdelingen skal, sammen med vår IT-avdeling, bidra til å drive frem nye muligheter og maksimere gevinsten av teknologiutnyttelse i AF. Ambisjonsnivået er høyt, og målsetningen er blant annet å være den ledende aktøren på innovasjon og digitalisering, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen vår bransje. Den digitale byggeplassen står sentralt i det videre arbeidet, og vi ser nå behovet for en dedikert ressurs som kan innføre fremtidens byggeplass i våre prosjekter.

Muligheten

Nye digitale verktøy har bidratt til at den heldigitale byggeprosessen er nærmere enn noen gang. Samtidig er landskapet mer fragmentert enn tidligere, og det er krevende å holde oversikten. Vi ser etter noen som kan bidra til å finne og implementere disse nye verktøyene, sammen med metodeverk som Lean og VDC, i våre bygg- og anleggsprosjekter. Problemstillingene du vil involveres i vil variere fra hvordan vi skal benytte maskinlæring og kunstig intelligens i planleggingsarbeid, til hvordan vi skal sikre at våre medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse på BIM og bruk av digitale verktøy.

I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer med både teknologi- og forretningsforståelse vil du få ansvaret for arbeidet med digital byggeplass i konsernet, og være en viktig rådgiver for våre enheter og prosjekter. Du vil få en svært synlig rolle i AF og skape verdi for virksomheten ved å løse helt konkrete problemstillinger.

Vi ser etter deg som

  • er strukturert og har sterke analytiske evner
  • er selvstendig og proaktiv
  • har gode kommunikasjonsegenskaper
  • samarbeider godt med andre
  • har minimum 1-2 års erfaring med BIM og VDC
  • syns teknologi er spennende og har et sterkt ønske for å jobbe med digitalisering av bygg- og anleggsbransjen

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med spennende ambisjoner. Stillingen vil by på betydelige muligheter for kompetanseutvikling gjennom faglige utfordringer i et engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Om AF Gruppen

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig.

Kontaktpersoner:

Andreas Jul Røsjø

Konserndirektør

+47 481 96 998

Jørgen Skovly

Prosjektleder Digitalisering og utvikling

+47 934 90 047

Søk stilling

Vis flere stillinger: