Forprosjekt i gang om Stad skipstunnel

Kystverket har fått beskjed om å utarbeide forprosjektet om Stad skipstunnel.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på regjeringens nettsider.

– Samferdselsdepartementet har nå bedt Kystverket om å utarbeide et forprosjekt om Stad skipstunnel. Dette er en del av arbeidet med et forslag som kan legges fram for Stortinget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i meldingen.

– På bakgrunn av tidligere forundersøkelser går vi nå videre med det største tunnelalternativet i forprosjektfasen. Det betyr at hurtigruteskipet MS Midnatsol og tilsvarende fartøy skal kunne seile gjennom tunnelen, sier samferdselsministeren.

Stad skipstunnel er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023 og er, ifølge pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet, et viktig prosjekt på Vestlandskysten. Skipstunnelen vil ha betydning for den kystgående delen av skipsfarten og næringslivet regionalt. Den vil også redusere ulykkesrisikoen for sjøtrafikken i området, heter det i meldingen.

Kystverket leverte i 2011 en konseptvalgutredning med to ulike alternativer for Stad skipstunnel, en liten og en stor tunnel. Konseptvalgutredningen var gjennom en ekstern kvalitetssikring, ferdigstilt i 2012, som gir anbefalinger og føringer for en forprosjektfase.

I budsjettet for 2014 ble det bevilget 5 millioner kroner til forundersøkelser om Stad skipstunnel, som grunnlag for å gå videre med prosessen i et forprosjekt. På bakgrunn av forundersøkelsene er det nå besluttet å gå videre med det store tunnelalternativet i forprosjektfasen. Dette alternativet er dimensjonert for at Hurtigrutas skip MS Midnatsol og fartøy av tilsvarende størrelse skal kunne seile gjennom tunnelen.

Prosjektet ligger an til tidligst å kunne starte opp i neste stortingsperiode, heter det i pressemeldingen.