Varmepåkobling på Campus Ås. Foto: Morten Nordahl Ellingsen

Fornybar varme på Campus Ås

Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås.

Dette vil kutte utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året. - Fornybar varme fra Statkrafts fjernvarmeanlegg skal forsyne Statsbyggs største byggeprosjekt med varme både under byggefasen og når bygget står ferdig i 2020, sier Per Roar Nordby, assisterende prosjektdirektør i Statsbygg i en pressemelding.

Fossilfrie byggeplasser er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene. Vanligvis brukes diesel- og gassaggregater til tørking og oppvarming av byggeplasser, men fra og med i dag vil de første delene av det 63.000 kvadratmeter store byggeprosjektet varmes opp av fornybar fjernvarme.

Det nye Veterinærbygget på Campus Ås skal bli et passivhus og fjernvarmeanlegget skal forsyne bygningen med miljøvennlig energi. Kontrakten med Statkraft er på 5 GWh fornybar varme, det vil si like mye energi som det forbrukes i 250 husstander på et år. Anlegget varmer også opp resten av NMBU og kommunale bygg i Ås sentrum.

Biobrenselen som brukes i fjernvarmeanlegget består av kortreist treflis fra nærområdet.