Fornybar satsing kostbar for strømkundene

Politikernes iver etter å bygge ut fornybar energi koster norske strømkunde nesten én milliard kroner ekstra neste år.

Regjeringen, med olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i spissen, har bestemt at det skal bygges ut til produksjon av enorme mengder ny fornybar kraft de neste årene, skriver Adresseavisen.

Gudbrandsdal Energi sendte nylig et brev til sine kunder der de varsler at strømregningen blir litt større neste år. Årsaken er at kraftselskapet må kjøpe flere såkalte elsertifikater, som skal finansiere ny utbygging av vind-, vann- og bioenergi i Norge og Sverige. Også andre kraftselskaper planlegger en tilsvarende prisøkning.

– Vi har i år hatt et påslag for elsertifikatene på 0,5-0,6 øre per kilowattime pluss moms. Med dagens priser i elsertifikatmarkedet, ligger det an til at påslaget for 2013 blir 1,0-1,1 øre, sier markedssjef Bård Andreassen i Svorka Energi.

Tungindustri, grønnsaksprodusenter og noen få andre grupper, slipper å betale for sertifikatene. For alle andre betyr ordningen en ekstraregning på tett oppunder én milliard kroner i 2013 når momsen er tatt med.

Kraftselskapene ser for seg at denne summen vil øke kraftig i årene framover.