Fornøyde Statsbygg-kunder

Årets kundetilfredshetsindeks (KTI) viser at Statsbygg har opprettholdt sin oppløftende posisjon fra 2012.

Med en KTI på 70 er målingen ett indekspoeng lavere enn sist, men alt i alt holder Statsbygg stand og beholder de gode kunderelasjonene.

Resultatene viser at Statsbygg har etablert seg på et stabilt nivå når det kommer til kundekontakt og -tilfredshet. Undersøkelsen viser at disse feltene, samt nytteverdi av leveranser er blant områdene som utmerker seg spesielt i positiv retning.

- Resultatene fra kundeundersøkelsen 2014 viser at vi opprettholder det solide resultatet fra 2012. Dette gir et godt fundament for å skape enda bedre kundeopplevelser, og vi skal være veldig fornøyde med å ha holdt oss på dette nivået, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen.

I perioden 2010 til 2012 hadde Statsbygg en betydelig fremgang på hele syv poeng, og den gangen gikk vi fra et resultat som indikerte middels fornøyde kunder til ett som viste fornøyde kunder.

Høye forventninger til Statsbygg

I undersøkelsen fremkommer det også at kundene har meget høye forventninger til Statsbygg.

- Det at våre kunder har høye forventninger til oss indikerer at Statsbygg er en rollemodell i bransjen. Det skal vi være stolte av, sier Statsbygg-sjefen.

- Samtidig er det viktig å sette seg nye mål, og fortsette å møte våre kunder med kvalitet og gode løsninger i det daglige, legger han til.

713 kunder har deltatt i årets kundeundersøkelse. I tillegg ble det gjennomført en rekke løpende prosjektmålinger for bygge- og rådgivningsprosjekter i 2013. Totalt mottok Statsbygg 470 besvarelser, det vil si en svarandel på 66 prosent.