Fornøyd med ny lov for eiendomsmeklere

Eiendomsmeklere og boligkjøpere fikk fra årsskiftet nye regler å forholde seg til. Lovendringen skal styrke forbrukernes interesser, og Huseiernes Landsforbund er stort sett fornøyd med endringene.

Det overopphetede markedet som vi har registrert, særlig i høst, er helt uakseptabelt, spesielt for kjøpere av eiendom. Derfor hilser vi velkommen alle tiltak som kan roe ned eiendomsmarkedet. Men kravet om at meklerne skal føre timelister for hvert oppdrag virker byråkratisk og tidkrevende. Det vil bare bli et fordyrende ledd som kjøper må betale for, mener Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Nye budregler Budrundene skal heretter skal heretter starte 24 timer etter at siste annonserte visning er gjennomført. Prinsipielt mener vi at alle interessenter må gis mulighet til å besiktige og legge inn bud på en aktuell eiendom før den blir solgt. Den nye budfristen vil ivareta dette hensynet. I tillegg burde det vært lengre akseptfrister for å skape større ro omkring budprosessen, sier Batta. Progressiv provisjon skal heretter være forbudt, men det blir ikke totalforbund mot provisjon fordi ordningen kan tjene selgerens interesser dersom det ikke blir noen handel. I stedet for provisjon, må meklere utarbeide et skriftlig tilbud basert på timepris. Dermed vil selger kunne velge mellom timebetalt oppdrag og provisjon. Progressive provisjonssatser har vært et motiv for eiendomsmeklere til å sette urimelig lave takster og prisvurderinger av eiendommen og derfor støtter vi denne endringen, sier Batta. Nye kompetansekrav For hvert salgsoppdrag skal det være en ansvarlig mekler som enten er utdannet eiendomsmekler eller jurist. Tittelen «mekler» lovbeskyttes og tittelen «statsautorisert mekler» blir forbudt. Huseiernes Landsforbund er tilfreds med at det blir stilt klare kompetansekrav til alle som kan kalle seg for eiendomsmekler eller megler. På den måten kan boligselgerne få en klar viten om eiendomsselgers bakgrunn og kompetanse, sier Batta. Advokater som driver med eiendomsmekling vil ikke få anledning til å drive kjøp og salg av eiendom selv. I tillegg er reglene for egenhandel blitt strengere slik at alle former for egenhandel hos ansatte, eiere og tillitsvalgte effektivt stanses. Et siste viktig punkt i den nye loven er at kjøperne nå får innsyn i budjournalen som heretter skal legges ved kjøpekontrakten.