Fornøyd med 550 studieplasser

- Det er positivt at Regjeringen velger å satse på fullfinansierte studieplasser, og NITO er spesielt fornøyd med at såpass mange studieplasser knyttes til realfagene, sier presidenten i NITO Marit Stykket.

Stykket mener behovet for ingeniører og teknologer vil være så stort i årene fremover at det kan bli dramatisk for både industri og norsk arbeidsliv generelt, og forventer at en stor andel av disse studieplassene går til teknologiske studier.

- Det er viktig at Kunnskapsdepartementet nå plasserer disse studieplassene ved institusjoner som faktisk har en infrastruktur som kan ta i mot studentene allerede til høsten, sier presidenten i NITO Marit Stykket.

I en undersøkelse NITO gjennomførte i januar sier 54% av arbeidsgivere som ansetter ingeniører og teknologer at det er svært eller meget vanskelig å få tak i nødvendig kompetanse. Dette tallet er lavt sammenlignet med andre år grunnet finanskrisen, men presidenten i NITO mener det sier mye om hvordan situasjonen vil bli i fremtiden.