Formann

Risa AS er en av landets største bygg- og anleggsentreprenører. Vi har lang erfaring og høy kompetanse på utbygging av infrastruktur, bolig, næring og veivedlikehold. Hovedtyngden av vår virksomhet er konsentrert til Sunnhordaland, Rogaland og Agder-fylkene.

Bedriften har 450 dyktige og erfarne medarbeidere.

Firma Risa
FylkeRogaland
StedHaugalandet
Søknadsfrist30.11.2016

Vi søker formenn

Stillingene er tilknyttet driftsavdelingen og har følgende arbeidsområder:

 • Utbygging boligfelt
 • Næringstomter
 • Vegbygging
 • Andre utbygningsoppdrag

Ansvarsområder:

 • Sikre effektiv drift på tildelte anlegg.
 • Planlegge driftsopplegg i samråd med anleggsleder for å tilstrebe en best mulig drift mht framdrift/økonomi og kvalitet, samt at arbeidene kan utføres på en sikker måte mht HMS.
 • Gjennomføre månedlige vernerunder.
 • Være et kontaktledd mellom byggherre og anleggsleder.
 • Delta aktivt i arbeidet der det er nødvendig.
 • Rapportere avvik til anleggsleder.
 • Arbeidsledelse av arbeidslag.
 • Utarbeide og følge opp kortidsplaner.
 • Oppfølging av kvalitetsplaner.
 • Delta i byggemøter.
 • Utarbeide avviksrapporter.
 • Attestere på lønn- og maskinbilag.
 • Iverksette tiltak.
 • Attestering av timelister.
 • Inntak av maskiner og ressurser i samråd med anleggsleder.
 • Bestilling av materiell iht prosjektavtaler.
 • Koordinering av maskiner/utstyr til egne anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev.
 • ADK-sertifikat.
 • Ledelseserfaring.
 • Samarbeidsvilje.
 • Kontraktsforståelse.
 • Krav til formell utdanning kan fravikes dersom det kan dokumenteres en lang og allsidig praksis innenfor fagområdet.

Spørsmål om stillingen

Harald Nordnes

Regionsleder Haugalandet

Telefon 952 24 935

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: