Formann boligprosjekter

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing. Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner.

Se www.bakke-as.no

FirmaBakke Leiligheter
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi skal nå styrke vår kapasitet og oppretter en ny stilling:

FORMANN - BOLIGPROSJEKTER

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og koordinere fremdrift og kvalitet i et eller flere fagområder i prosjektet.
 • Sørge for at byggeplassen rigges og driftes slik at arbeid kan utføres effektivt og sikkert.
 • Bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA – plan. Delta på vernerunder, registrere og rapportere avvik samt på eget initiativ iverksette tiltak slik at avvikene lukkes.
 • Ansvar for at tildelt ansvarsområde gjennomføres innenfor fastsatte økonomiske rammer, herunder rapportere avvik og endringer.
 • Delta i utarbeidelsen av del- og ukeplaner, samt å lede arbeidet slik at det blir gjennomført som planlagt.
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og bygging av gode kunde- og leverandørrelasjoner.
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI).

Kvalifikasjoner og kunnskap

 • Utdannelse som fagskoleingeniør, mesterbrev eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med ledelse av et eller flere fagområder i et boligprosjekt.
 • Erfaring med HMS og KS.Gode kunnskaper om byggeteknikk.
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Evne å jobbe systematisk og målrettet både selvstendig og i team.
 • Engasjert.
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Formann.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søkeknappen på denne siden

Vis flere stillinger: