Forlik med Bilfinger

Statens vegvesen og Bilfinger Berger har inngått forliksavtale i forbindelse med Imarsund-tvisten.

 

Tvisten har omhandlet et tilleggskrav på cirka 30 millioner kroner ved en delentreprise i Imarsund-prosjektet. Statens vegvesen som byggherre krevde i motsøksmålet dagmulkt på 2,8 millioner kroner ettersom overleveringen fant sted senere enn avtalt. 

I høst tapte Bilfinger Berger saken i Nordmøre Tingrett og anket umiddelbart til Frostating Lagmannsrett.

Tidens Krav skriver på sine nettsider at partene nå formelt har inngått en forliksavtale som går ut på at Bilfinger Berger trekker sin anke til lagmannsretten mot at staten frafaller sitt krav på utbetaling av dagmulkt.

- Forliket innebærer et fullt og endelig oppgjør for de krav som er fremmet i søksmål, motsøksmål og anke, opplyser Per Kristian Hovdahl, prosjektleder for Statens vegvesen til Tidens Krav.