Det var under bygging av Vestby Storsenter at det oppstod konflikt om sluttoppgjøret mellom Hent AS og Bjørn Hansen AS. Nå er konflikten løst gjennom rettsmekling.

Forlik i bitter strid om sluttoppgjør

Det er inngått forlik i en bitter strid om sluttoppgjør mellom HENT og underentreprenøren Bjørn Hansen Betongelement.

Det var i utgave 6 i år at Byggeindustrien hadde en sak om hvordan flere underentreprenører var involvert i oppgjørskrangel med storentreprenøren HENT. En av bedriftene som reagerte på HENT sin oppgjørspraksis, var Ryfylkebedriften Bjørn Hansen AS som produserer og monterer prefabrikkerte betongelementer. Selskapet opplevde et helt annet kontraktsregime enn det de var vant til etter å ha skrevet kontrakt med HENT på Vestby Storsenter.

Nådde ikke frem

Uenigheten om sluttoppgjøret endte i tingretten, men underentreprenøren nådde ikke frem med sitt hovedkrav på ca. 3,5 millioner kroner.

En skuffet daglig leder Idar Heskestad hos Bjørn Hansen kommenterte bitter overfor Byggeindustrien at selskapet aldri kommer til å inngå noen kontrakt med HENT igjen slik selskapet fremsto.

Kjent seg ikke igjen

Overfor Byggeindustrien uttrykte HENT generelt at de ikke kjente seg igjen i fremstillingen om alle konfliktene samtidig som storentreprenøren signaliserte at de kontinuerlig jobbet med å bli bedre i kontraktsamarbeidet med underentreprenørene. Og i konflikten med Bjørn Hansen sa HENT at de ønsket å løse alle tvister så tidlig som mulig.

Nå vel et halvt år senere er det imidlertid inngått forlik mellom HENT og Bjørn Hansen ved rettsmekling i Borgarting lagmannsrett.

Forholdsvis fornøyde

Prosjektsjef Hans Marcus Wennesland hos HENT og driftssjef Bård Hansen hos Bjørn Hansen er også blitt enig om følgende korte kommentar til forliket:

«Begge parter er forholdsvis fornøyd med endelig oppgjør og er glade for endelig å kunne legge denne saken bak seg. Tvisten har vært krevende for begge parter gjennom to år nå så det skal bli godt å kunne bare konsentrere seg om pågående og nye prosjekter i fremtiden».