Forkaster Fjellanlegg-anke

Høyesterett har forkastet anken fra forretningsmannen Anders Aagard (75) som ble dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri mot Tromsø kommune.

Aagard ble kjent skyldig både i Nord-Troms tingrett og i Hålogaland lagmannsrett for å ha svindlet Tromsø kommune for over 20 millioner kroner i forbindelse med overdragelsen av et parkeringsanlegg i Tromsø sentrum.

Aagard anket primært saksbehandlingen og lovanvendelsen, men også sekundært skyldspørsmålet inn for Høyesterett. Høyesterett har forkastet anken, og lagmannsrettsdommen fra 26. mars i år er dermed rettskraftig.

To år av straffen må sones i fengsel. Aagard ble også på livstid fradømt retten til å drive forretningsvirksomhet som styreleder eller daglig leder i et selskap.

I tillegg til grovt bedrageri mot Tromsø kommune, er Aagard kjent skyldig i grov økonomisk utroskap mot selskapet Trygg Parkering A/S. Han ble også dømt for brudd på regnskapsloven og skattesvik.