Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forhandlingsinnspurt i kommuneoppgjøret

KS satte seg mandag formiddag ned sammen med YS, Unio, LO og Akademikerne i forsøk på å komme til enighet om årets lønnsoppgjør før fristen ved midnatt.

– Vi er i forhandlinger og i gang med innspurten. Det har vært konstruktive sonderinger i løpet av helgen, men det er for tidlig å si om vi klarer dette, sier avdelingsdirektør Hege Mygland i KS til NTB mandag.

– Vi jobber på med sikte på å finne en samlet løsning fram mot fristen, legger hun til.

Hvis partene ikke kommer til enighet innen fristen, går oppgjøret til mekling, med frist midnatt 23. mai.

Oppgjøret i staten pågår parallelt med kommuneoppgjøret, hvor altså KS forhandler med LO Kommune, YS, Unio og Akademikerne.

Brudd for tre i staten

I statsoppgjøret forhandler YS, Unio, LO Stat og Akademikerne med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men allerede natt til søndag brøt de tre førstnevnte forhandlingene.

De mente tilbudet ikke var godt nok når det kom til blant annet fordeling av den disponible rammen. Dermed blir det mekling med frist 23. mai.

Akademikerne fortsetter imidlertid forhandlingene, og fristen for å komme til enighet er midnatt mandag.

– Vi er fornøyd med at vi fortsatt forhandler med Akademikerne om modernisering av lønnssystemet og økt lokalt handlingsrom. Samtidig beklager vi sterkt at det ikke var mulig å komme fram til enighet med de andre partene, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding i helgen.

Krever nytt lønnssystem

I statsoppgjøret kjemper LO, YS og Unio for å sikre en størst mulig pott til sentral fordeling, mens Akademikerne og arbeidsgiversiden ønsker at alt skal fordeles ute i direktoratene og virksomhetene.

Statens forhandlere ønsker at startlønn skal avtales individuelt på arbeidsplassen, og at man deretter rykker oppover via en ansiennitetsstige bestående av prosentvise tillegg.

Arbeidsgiver vil også fjerne bestemmelsen om normalarbeidstidsdagen i staten, som innebærer at arbeidstiden så langt det lar seg gjøre skal legges mellom klokken 7 og 17, samt ekstra feriedager for seniorene.

Utdanning prioriteres i kommunene

Også i kommuneoppgjøret har partene stått langt fra hverandre.

KS oppga at de med sitt tilbud sist uke ønsket å stimulere til kompetanse, rekruttering og mer helgearbeid, og de tilbyr mest til ansatte med tre-fire års høyere utdannelse. Dette vil i praksis først og fremst komme sykepleiere, barnehagelærere og lærere med tre-fire års utdanning til gode.

Fagarbeidere og ufaglærte får derimot lave kronetillegg. Ufaglærte tilbys kun mellom 2.000 og 4.500 kroner mer i lønn avhengig av ansiennitet, fagarbeidere mellom 4.000 og 6.000 kroner.

Arbeidstakersiden har imidlertid uttrykt misnøye med dette økonomiske tilbudet.