Foreslår storinvestering i amerikansk jernbane

Obama-administrasjonen ønsker seg en storslått satsing på nye jernbanelinjer og høyhastighetstog.

 

Planen til en verdi av 53 milliarder dollar over seks år, ble tirsdag kunngjort av visepresident John Biden.

– Dette handler om å gripe framtiden, sa Biden da han offentliggjorde planen sammen med samferdselsminister Ray LaHood på jernbanestasjonen 30th Street i Philadelphia. Han fremholder at USA bør bygge høyhastighetstog, slik både Japan og Kina har gjort.

– Hvis vi ikke gjør det, fortell meg hvordan USA skal greie å lede verden i det 21. århundret, sier visepresidenten, som selv tok toget hver dag fra sitt hjem i Wilmington til Washington i alle de årene han var senator.

Forslaget ble imidlertid møtt med umiddelbar kritikk fra republikanerne. De mener at en slik satsing bør finansieres av private investorer, ikke med offentlige midler.

President Barack Obama skal neste uke legge fram statsbudsjettet for 2012. Der vil det være avsatt 8 milliarder dollar til jernbanesatsingen, mens resten av de 53 milliardene blir fordelt over en seksårsperiode.

Obama ønsker å konsentrere statlige investeringer i infrastrukturprosjekter samtidig som han reduserer utgiftene på andre budsjettposter for å redusere underskuddet.