Foreslår å legge tak over Karl Johan

Turistsjefen i Oslo foreslår å legge tak over hele nedre del av Karl Johans gate fra Egertorget til Jernbanetorget.

Nedre del av Karl Johans gate er en av de mest trafikkerte gater i Nord-Europa, og det hadde vært veldig spennende å få et konstant og forutsigbart klima i den delen av gata. Hvis vi kunne få laget et tak fra Egertorget til Jernbanetorget, hadde vi fått et spektakulært sentrum, sier turistsjef Tor Sannerud til NRK. Han får støtte av Oslo Handelsstandsforening. Det er en spennende idé. Det er et viktig område for våre medlemmer. Det er mye handel der, og det kan sikkert være positivt, sier direktør Jan Berggraf i handelsstandsforeningen. Du slipper å gå ute i regnvær, du får et stabilt klima, og du vil kanskje være litt varmere enn du er ellers midtvinters. Det finnes eksempler fra andre byer hvor dette er veldig vellykket, tilføyer han. Informasjonsansvarlig Nils Anker hos Byantikvaren i hovedstaden er ikke fullt så begeistret for ideen. Vår oppgave er å vurdere kulturminneverdiene til Karl Johans gate, og i utgangspunktet vil vi fraråde et slikt forslag, sier Anker til NRK.