Forenkling for næringslivet

Gode og brukervennlige elektroniske tjenester er viktig for næringslivet. Nye retningslinjer skal sikre at offentlige elektroniske skjemaer blir utviklet på en enhetlig måte. Målet er at alle offentlige skjemaer i løpet av 2008 skal bygge på et felles brukergrensesnitt.

Gode og brukervennlige offentlige elektroniske tjenester til næringslivet utgjør en viktig del av Nærings- og handelsdepartementets forenklingsarbeid. En av målsetningene er at alle offentlige skjema i løpet av 2008 skal bygge på et felles brukergrensesnitt. Dette har også vært etterspurt av næringslivet, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er vedtatt som retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett. Forarbeidet startet i 2000, og nå er endelige retningslinjer utarbeidet og klare til å tas i bruk (ELMER 2). Disse tar for seg prinsipper og spesifikasjoner for utforming av offentlige skjemaer på Internett. Retningslinjene er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. Med dette er det lagt et godt grunnlag for at vi kan skape en enklere hverdag for bedriftene. Dessuten står det offentlige bedre rustet til å møte muligheter og utfordringer ved elektronisk skjemabasert kommunikasjon, sier Andersen. ELMER-prosjektet startet i 2000 som et samarbeidsprosjekt mellom Nærings- og handelsdepartementet, Næringslivets Hovedorganisasjon og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Prosjektet fulgte 6 bedrifter gjennom ett år for å kartlegge bedriftenes rapporteringsplikter, og teste ut enkle løsninger for elektronisk innrapportering. Mer informasjon om ELMER 2-retningslinjene finnes på http://www.elmer.no/