Forenkler sikkerhetsdatablader

ProductXchange har utviklet forenklet Sikkerhetsdatablader (verneblad).

Etter innføringen av REACH har mengden data og lengden på sikkerhetsdatablader blitt adskillig lenger. For ett år siden ble det tatt initiativ til en arbeidsgruppe som skulle være med å utforme forenklede sikkerhetsdatablader, også kalt verneblad, i ProductXchange.

Denne arbeidsgruppen bestod av følgende aktører, og ble ledet av Ottar Madslien i Teknologisk Institutt:

  • Ø.M. Fjeld AS - Lars Erik Flesvig
  • Backe Gruppen - Magnus Løseth
  • Veidekke - Geir Matthiasen
  • Skanska - Randi Lekanger
  • Mesta - Jan Ove Breen
  • Teknologisk Institutt - Ottar Madslien

Forenklet Sikkerhetsdatablad sorterer ut det aller viktigste i et produkt med tanke på førstehjelpstiltak, verneutstyr, tiltak ved utslipp, tiltak ved brann og andre viktige sikkerhetshensyn.

Tilgjengeliggjøring på byggeplass, verksteder og andre steder kjemikalieprodukter er en del av arbeidshverdagen vil gjøre at forenklet sikkerhetsdatablader har flere viktige funksjoner.

- Et forenklet sikkerhetsdatablad gjør det enklere for alle som bruker kjemikalier å sette seg inn i helsefarer og sikkerhetshensyn. Vi mener dette vil bidra til å forebygge blant annet arbeidsulykker og yrkessykdom. Dersom en arbeidsulykke skulle inntreffe kan tiltak derfor også iverksettes raskere. Da forenklet Sikkerhetsdatablad har vært svært etterspurt i markedet er vi nå glade for at vi har kommet i mål med arbeidet med å kunne tilby forenklede sikkerhetsdatablader, sier leder av styringsgruppen til ProductXchange, Tom Ivar Myhre i en pressemelding.