Forelegg på én million kroner etter arbeidsulykke

Hydro Polymers på Rafnes i Bamble har mottatt et forelegg på én millioner kroner for overtredelser av Arbeidsmiljøloven.

Hydro Polymers skal behandle saken internt før de tar endelig stilling til forelegget, melder NRK. Sju britiske vedlikeholdsarbeidere ble utsatt for en blanding av EDC- og VCM-gass da de skulle vedlikeholde en tank på plastråstoffabrikken i september 2004. Ingen ble alvorlig skadd, men de sju måtte få behandling ved Telemark sykehus etter ulykken. Etter pålegg fra Arbeidstilsynet har selskapet gjennomgått sine rutiner og prosedyrer for å hindre at noe lignende skal kunne skje igjen.