Ford lager bærekraftindeks

Som de første i bilindustrien har Ford i Europa en rapport om sine bilers totale bærekraftighet.

 

Fords PSI er den mest vidtgående fremgangsmåte fram til nå for vurdering av hvordan bilenes miljømessige, sosiale og økonomiske påvirkning bør behandles fra de tidligste stadier av deres utvikling.

Rapporten er på 38 sider og gir en detaljert innsikt i de kriterier og tiltak som er benyttet i indeksen. Rapporten forteller blant annet hvordan nye Ford Mondeo, S-Max og Galaxy, som til nå er konstruert og formgitt med PSI i tankerne, leverer forbedrede ytelser miljømessig, sosialt og økonomisk sammenlignet med tidligere modeller.

- Utfordringene tatt i betraktning er det ikke nok å lansere to eller tre nye miljøvennlige produkter og la det bli med det. Rapporten demonstrerer hvordan bærekraftighet kan integreres i produktutviklingen til fordel for våre kunder og for miljø. Det gir samtidig et bilde på vårt engasjement og seriøsitet når det gjelder å ta en lederrolle på dette området innen bilindustrien, sier John Flemming, president og adm. direktør for Ford Europa.

Nøkkelelementer for bærekraftighet
Fords bærekraftighetsindeks følger 8 produktkjennetegn; global oppvarmning, luftkvalitet, bærekraftige materialer, støy, materialhåndtering, sikkerhet, mobilitetsevne og eierkostnader.

Rapporten skaper et grunnlag for permanent og forbedret bærekraftighet for nye generasjoner av biler. Det er for eksempel brukt mer materialer som kan gjenvinnes i nye Ford Mondeo, S-MAX og Galaxy. Samtidig med at sikkerhetsytelsene i de tre bilene ble økt ble utslipp av skadelige gasser og eierkostnader redusert.

Alle tre er også tildelt TÜVs sertifikat for allergitestet interiør. Det samme har Ford Ka, Ford Focus og Ford C-MAX oppnådd tidligere.

Forutsetningen for sertifikatet er at TÜVs eksperter kan dokumentere at interiørmaterialer ble valgt for å redusere risikoen for allergiske reaksjoner til et absolutt minimum. Ford er den første bilprodusenten som kan tilby biler med TÜV-sertifikat og målet er at så mange som mulig av deres eksisterende og fremtidige modeller skal ha et tilsvarende sertifikat.

Design for Sustainability 

Arbeidet med bærekraftighet går tilbake til begynnelsen på 1990-tallet, da Ford var den første bilprodusent som tok i bruk de globale "Design-for-Recycling"-retningslinjene. Over tid utviklet dette seg til et bredere konsept; "Design-for-Environment", og dernest "Design-for-Sustainability", et omfattende styringsverktøy som har resultert i indeksen for bærekraftighet.

- Alle fremtidige Ford-biler vil bli utviklet på grunnlag av denne indeksen, som viser Fords forpliktelse til å gjøre mobilitet mer bærekraftig, sier Flemming

- Det er samtidig tydelig at samfunnet, for å imøtekomme de enorme utfordringene som bærekraftig mobilitet innebærer i større grad må integrere tiltak som inkluderer alle som er involvert i transportkjeden. Vi er alle en del av problemet, og vi er alle en del av løsningen," konkluderer han.