Ford hindrer bensinfylling på dieselbiler

Hver tredje nye personbil som selges i Norge, er utstyrt med dieselmotor og i takt med denne utviklingen øker også antallet feilfyllinger.

Tall fra Viking Redningstjeneste viser at de alene får rapport om mellom 400 og 500 feilfyllinger i året. Folk flest har vært vant til bensin, og griper av gammel vane tak i den grønne pumpa og begynner å fylle opp dieseltanken. Slike hendelser skjer riktignok ikke mest med egen bil, men med lånt bil fra for eksempel arbeidsgiver eller som leiebil. Dersom man skulle fylle feil, er rådet å ikke starte bilen, men ta kontakt med veihjelptjenesten som kan tappe ut drivstoffet, og lufte tanken før korrekt drivstoff fylles på. Kjører man med feil drivstoff på tanken, vil bilen i verste fall måtte bytte dieselpumpe som koster omlag 5.000 kroner. For å få bukt med dette, har Ford Motor Company lansert det patenterte Easy Fuel Systemet. Det mekaniske systemet gjør det umulig for den slanke fylletuten på bensinpumpen å kunne komme inn. Den er konstruert slik at bare den tykkere dieseltuten vil kunne komme forbi. Systemet vil være tilgjengelig på Fords modeller innen to år.