Forbudt å fotografere regjeringskvartalet?

Et forslag til ny straffelov ligger nå ute til høring. Et tilleggsnotat fra Forsvarsdepartementet kan i ytterste konsekvens føre til at det blir ulovlig å fotografere enkelte byggverk på offentlig sted.

Dette har naturligvis satt sinnene i kok hos norske medieorganisasjoner.

NRK.no melder at man har over lang tid arbeidet med å endre loven lov om forsvarshemmeligheter som ble vedtatt allerede i 1914. Etter regjeringsskiftet i fjor ble lovteksten man har arbeidet med justert og sendt til høring.

Det nye forslaget lyder slik: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten tillatelse fra Kongen, eller den Kongen bemyndiger, kartlegger skjermingsverdig objekt, eller militært anlegg eller område, ved å samle inn eller sammenstille data om disse, eller som offentliggjør slike data eller produkter basert på slike data.» Det er begrepet skjermingsverdig som kan tolkes ganske vidt. Hva er skjermingsverdig? Om man trekker tolkningen helt i ytterste konsekvens vil dette kunne føre til at en lang rekke offentlig bygg som kan regnes som turistattraksjoner, blir ulovlige å fotografere og ikke minst publisere uten spesiell tillatelse. Dermed kan man altså risikere ett års fengsel eller bot om man tar bilde av regjeringskvartalet, Tryvannstårnet og andre kjente byggverk.

Vi går utfra at dette ikke var hva Forsvarsdepartementet mente da de la frem denne lovteksten – det ville mildt sagt vært meget oppsiktsvekkende.

Det vil selvsagt blitt helt håpløst å administrere. Vi regner med at både politiet og påtalemyndigheten har helt andre prioriteringer enn å bøtelegge japanske turister som tar bilde av Tryvannstårnet. Det vil også bli helt meningsløst om norske medier skal straffeforfølges for å gjengi bilder av det som man oppfatter som attraksjoner og andre bygg med helt åpenlyse offentlige interesser. Dette vil bli å gå langt tilbake i tid og gjør at det nærmeste vi kan sammenligne oss med blir Nord-Korea.

Lovteksten kan ikke bli stående som i dag. Den må endres og ikke kunne tolkes dithen vi ser det er mulig med foreliggende tekstforslag – altså at det kan være lovstridig å innhente informasjon rundt det som oppfattes som helt vanlige bygg med stor offentlig interesse. Vi trenger en lov som er helt klar og ikke har såpass vidt rom til å kunne tolkes i flere retninger – og som står seg over tid. Norge er og skal være et åpent og fritt samfunn. En ting er å fotografere å gjengi strengt hemmelige anlegg langt inne på forsvarets egne områder. Noe helt annet er offentlig kjente byggverk som både nordmenn og turister har og skal ha et nært forhold til.