Forbrukerrådet åpner for et Norge fritt for kontanter

Regjeringen bør vurdere å fjerne kravet til norske bedrifter om å ta imot kontant betaling, mener Forbrukerrådet. Datatilsynet har tidligere vært skeptisk, mens regjeringen sier det ikke er aktuelt å gjøre Norge kontantfritt ennå.

I dag er det bare kontanter som er obligatorisk betalingsmiddel, men bankkort, betaling med apper og SMS, og snart også kontantfri betaling med mobil, gjør at Forbrukerrådet mener regjeringen bør se på regelverket, skriver Nettavisen.

– Etter vårt syn er tiden moden for at Stortinget revurderer hva som skal anses som tvungne betalingsmidler, og vi vil oppfordre regjeringen til å ta spørsmålet opp til vurdering på mer prinsipielt grunnlag med de rette instanser, skriver Forbrukerrådet i en høringsuttalelse om betaling for parkering.

Forbrukerrådet peker på at det i lengre tid har pågått en debatt omkring selskapers anledning til å velge bort kontante betalingsløsninger, og at det for dem ikke er et vesentlig prinsipp i seg selv å opprettholde kontante betalingsløsninger.

– Det vesentlige er at det gis enkle, brukervennlige betalingsløsninger som gir anledning for alle til å foreta betaling, skriver Forbrukerrådet.

I juli fastslo Finans Norge at alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. Direktør for prosessområde bank, Jan Digranes, pekte på at kontanthåndtering koster samfunnet det dobbelte av elektronisk betaling, og uten kontanter vil også problemene med ran, økonomisk kriminalitet og svarte penger bli kraftig redusert, mente han.

Datatilsynet mente på sin side at folk må kunne gjøre kjøp uten å legge fra seg elektroniske spor.