Forbigående uro i internasjonal økonomi

Internasjonal børsuro skaper større usikkerhet om norsk økonomi, men virkningen er liten og forbigående, mener DnB NOR Markets.

- Det er fortsatt grunn til å sove godt om natten, sa sjeføkonom Øystein Dørum han da han la fram Økonomiske utsikter for tredje tertial i 2007.

Han sier at uroen påvirker norsk økonomi på to måter.

- Også i Norge blir investorene mer usikre og skal ha bedre betalt for risiko. Det betyr at lån til risikable prosjekter blir dyrere og kanskje umulige å realisere. Men norske bedrifter har godt med penger, og gode prosjekter vil bli finansiert, sier Dørum.

For det andre vil et eventuelt sammenbrudd i det amerikanske boligmarkedet gi svakere vekst i amerikansk økonomi, som vil smitte over på europeisk og norsk økonomi.

Liten effekt
- Vi tror denne effekten er så liten og forbigående at de europeiske sentralbankene vil fortsette normaliseringen av rentenivået, sier Dørum.
Hvis nedgangen i det amerikanske boligmarkedet blir fulgt av nedgang i andre lands boligmarkeder, kan det få store økonomiske konsekvenser. Dørum tror ikke det vil skje.

- Vi tror renten i Norge skal videre oppover til 6 prosent, et kvart prosentpoeng høyere enn Norges Bank anslår. Dette vil bremse utviklingen i boligprisene, men ikke føre til fall, sier Dørum.

Han tror veksten vil gå ned fra 10-15 prosent de siste årene til rundt 5 prosent i de nærmeste årene.

DnB NOR venter en økonomisk vekst i Norge på 4,5 prosent i år for fjerde år på rad, men så vil veksten bremse til 2,5 prosent i årene 2008-2010.

«Subprime»
Bakgrunnen for børsuroen i verden er mislighold av usikre boliglån i USA, såkalte «subprime-lån». Dette er lån til folk som aldri ville fått lån i Norge eller Europa: Folk med lav inntekt, uten jobb, med dårlig kreditthistorie og liten egenkapital. Investorer har slått gode og dårlige lån sammen, og problemene oppstår når misligholdet øker.

- Dette er et amerikansk fenomen, og et fenomen som ikke er så stort. Det utgjorde 14 prosent av en samlet boliglånsportefølje ved forrige årsskifte. Normalt misligholdes 10 prosent av lånene, sier Dørum.

Han sier at mange har visst at dette markedet har vært ganske tvilsomt i årevis.

- Noen har holdt tilbake opplysninger, og det kan være grunn til å spørre hvor det amerikanske kredittilsynet har vært. Vi har visst at dette sammenbruddet ville komme, men vi visste ikke når, sier han.

Dørum mener subprime-lån er et symptom på at verden har «rent over» av penger.

- Når prisen på penger er lav, tar investorene mer risiko for å øke avkastningen. Verden renner fortsatt over av penger, bedriftenes finansielle stilling er god og vekstutsiktene er gode. Krisen gir mulighet for riktigere risikoprising, og det er udelt positivt, sier Øystein Dørum.