Slik ser et av alternativene til fremtidig havneutvikling i Kristiansand ut. Illustrasjon: Kokkersvold / Seaport Group

Forbereder for fremtidens havn i sør

Store arealer må holdes i reserve rundt Kristiansand havn for å sikre videre vekst og utbygging.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel i sin papirutgave torsdag.

Arbeidsfelleskapet Kokkersvold og Seaport Group leverte nylig en utredning om havnens fremtidige behov, og konkluderer med at det totale behovet for Kristiansand havn vil bli på rundt 385 dekar.

I dag disponerer Kristiansand havn, ifølge Fædrelandsvennen, 290 dekar i sentrum, samt 80 dekar i Kongsgårdbukta, med 450 meter kaifront. Kaifronten må, ifølge utredningen, snart fordobles.

Ifølge Kristiansand havns egen havneplan, som Byggeindustrien har fått tilgang til, estimeres det et samlet behov for 925 dekar havneareal på land, sammen med et 981 dekar stort sjøareal.

I artikkelen i Fædrelandsvennen heter det at de første kaiutvidelsene vil skje mot nord, men at det fremtidige krysset i den planlagte ytre ringveien her vil sette begrensninger for kaiutbyggingen.

På grunn av dette mener Kristiansand havn at områdene Torsvika og Marvika må forbeholdes fremtidig havneutvikling. Den planlagte kontor- og boligutviklingen i Marvika blir derfor ikke noe av, heter det i artikkelen.