Næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Forbereder børsnotering av Entra

Nærings- og fiskeridepartementet har til hensikt å notere Entra på Oslo Børs. Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper.

Nærings- og fiskeridepartementet forbereder en mulig børsnotering av det statlig eide eiendomsselskapet Entra Holding AS ("Entra") på Oslo Børs. Navnet vil bli endret til Entra ASA. Tidspunkt for den foreslåtte børsnoteringen avhenger av relevante godkjenninger fra Oslo Børs og den generelle markedsutviklingen.

- Entra er et stort, kommersielt eiendomsselskap, som konkurrerer med en rekke private aktører i et velfungerende marked. Jeg er opptatt av et mangfoldig eierskap i næringslivet og regjeringen vil styrke det private eierskapet. Det er ingen særskilte grunner til at staten må eie Entra, og derfor ønsker jeg å redusere statens eierskap, sier næringsminister Monica Mæland.

Den foreslåtte børsnoteringen forventes å omfatte både en utstedelse av nye ordinære aksjer med blant annet det formål å nedbetale deler av Entras utestående rentebærende instrumenter, samt et salg av eksisterende aksjer som eies av Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg vil transaksjonen innebære et tilbud om kjøp av aksjer til allmennheten. Det legges opp til at det utstedes nye aksjer i Entra som innebærer at selskapets gjeld i forhold til markedsverdi av Entras eiendommer vil være i størrelsesorden 50 prosent (56 prosent per andre kvartal 2014) etter gjennomført transaksjon. Beløpet for nedsalg fra staten vil fastsettes i forbindelse med børsnoteringen.

- Dette blir starten på et nytt og spennende kapittel for Entra, og legger et godt grunnlag for ytterligere å styrke posisjonen som et av Norges ledende eiendomsselskaper. Jeg mener selskapet er godt forberedt og en børsnotering nå vil bidra til å styrke selskapets muligheter for å gjennomføre sin strategi basert på lønnsom vekst, som igjen vil skape verdier for aksjonærene. Nå ser jeg frem til at vi kan ønske nye aksjonærer velkommen, sier styreleder Siri Hatlen.

- Vi bygger videre på vår strategi om å være et av landets ledende eiendomsselskap i Norge, og størst på kontorlokaler. Målet om å tilby moderne, fleksible og miljøvennlige bygg til våre kunder står fast. Høy kundeopplevd kvalitet er et viktig konkurransefortrinn for Entra. Ved å være tett på og ansvarlige arbeider vi hver dag for at kundene våre er fornøyde, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen.

Flere detaljer om den foreslåtte børsnoteringen vil komme når det eventuelt er klart.

ABG Sundal Collier, Goldman Sachs International og Swedbank er engasjert som finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringen av Entra. Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets og Kempen & Co er engasjert som medtilretteleggere.

DNB Markets er engasjert som Nærings- og fiskeridepartementets finansielle rådgiver.