For svakt boligopplegg, sier NBBL

Vi oppfordrer Stortinget til å foreta forbedringer i boligdelen av Stoltenberg-regjeringens budsjettopplegg, sier NBBL som møter Stortingets kommunalkomite allerede fredag.

- Jeg konstaterer at Stoltenberg-regjeringen ikke imøtekom NBBLs ene svært beskjedne boligpolitiske ønske om 50 mill. kr for å bygge opp igjen ordningen med Tilskudd til boligkvalitet. Det hadde vi ventet på bakgrunn av Soria Moria-plattformen, sier adm. dir. Ralph Norberg i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Budsjettposten ble gjennom mange år brukt til å gi støtte for å fremme gode boliger og bomiljøer. Etterinstallering av heis i eksisterende bygg er ett eksempel på slike tiltak, men Bondevik-regjeringen fjernet hele posten på budsjettet. Norberg viser til at det hvert år bygges og utbedres for over 100 mrd. kr i boligsektoren i Norge. - Myndighetene ønsker at disse investeringene skal legge vekt på tilgjengelighet, energisparing, byggeskikk osv., men da er det også på høy tid at storting og regjering erkjenner behovet for økonomisk innsats også på denne arenaen av boligpolitikken når linjene i statsbudsjettet legges opp. Her har boligpolitikk i alt for lang tid blitt redusert til prat og fromme ønsker. Vi håper nå at regjeringspartienes stortingsgrupper vil bidra til en forbedring i boligdelen av budsjettet, sier adm. dir. Ralph Norberg som opplyser at NBBL kommer til å følge dette opp overfor Stortingets kommunalkomite allerede i morgen.