For mye støv i nye skoler

Halvparten av nye og renoverte bygninger har for høye støvverdier når de står ferdig, viser en ny rapport. Renoverte skoler er blant de verste.

I alt 903 rom i 38 ferdigstilte bygninger er undersøkt av eksperter fra Teknologisk Institutt og SINTEF Byggforsk de siste fire årene. Bare rundt halvparten av rommene tilfredsstiller kravene til hvor mye etterlatt støv som tillates i henhold til bransjenormen. Dette er ille og viser at helseplager som følge av dårlig innemiljø ikke tas på alvor av byggebransjen, sier Inger Dahl i Teknologisk Institutt. Undersøkelsene er gjort i sykehus, skoler, kontorer, industribygninger og butikker. I nyoppussede skolebygninger var hele seks av ti rom for støvete. Plager en av fem Innebygd støv kommer fram ved bevegelser i lufta. Vinddrag og bevegelser i rommet er nok til at støv som ligger gjemt over himlinger eller bak vegger ristes løs, sier Dahl. Sammenhengen mellom syke hus og helseproblemer er godt dokumentert. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt har en av fem ansatte ukentlig plager på grunn av inneklima på kontoret. Vanlige plager er tretthet, hodepine, irritasjon i øynene, tetthet i nese og tørrhet i huden. Det folk ofte tror er tørr luft, er egentlig høye støvverdier i innelufta. For dårlig renhold, både under byggeprosessen og etterpå, er som regel årsaken til plagene, sier Dahl. Tas ikke alvorlig Det er Rådgivende ingeniørers forening som har formulert målene for hva som kjennetegner et rent og tørt bygg. Det stilles strengere krav til sykehus og skoler enn til andre bygg. Selv om det ikke er lovpålagt å følge disse reglene, er byggherrene ofte flinke til å presisere i prosjekteringen at bygget skal være rent og tørt. Men de er ikke like flinke til å spesifisere hvor rent og tørt det skal være, mener Dahl. For å unngå å støvete bygninger, må renoveringen og byggearbeidene følge visse regler. Alt støvproduserende utstyr skal ha støvsugermekanismer påmontert, bygget skal ha egne kapperom med undertrykk, fukt skal ikke bygges inne. Det skal ikke feies, men støvsuges. Men vi ser at det slurves mye med dette når vi er ute på arbeidsplassene. Håndverkere sier at slike tiltak tar for lang tid, noen mener det koster for mye, andre skjønner ikke problemstillingen, sier Inger Dahl i Teknologisk Institutt.