For mange ulykker

Det kan selvsagt hende at det er bedre rapportering som gjør at vi nå registrerer flere ulykker i byggenæringen enn før. Men alle de meldingene vi har publisert i den senere tid både om dødsulykker og personskader er urovekkende.

Vi har selvsagt en meget stor aktivitet i byggenæringen nå. Det er lenge siden så mange hender har vært i aktivitet. Men vi vet at det også er et stort press på mange arbeidsplasser. Er det stress og press som gjør at folk trør feil? Eller det språkproblemer eller dårlig kommunikasjon ellers?

Vi mener at alle bør skjerpe seg - det gjelder både de ansvarlige i bedriftene og det gjelder hver enkelt arbeidstaker. Og vi gjentar advarselen til utålmodige politikerne som krever at barnehagene som bygges helst skulle ha vært ferdige i går - og det til tross for at kanskje byggingen starer i dag.