For liten satsing på mineralnæringen

Mineralnæringen i Norge er langt fra så omfattende som den burde være - og som den er i våre naboland. Denne næringen har rett og slett blitt nedprioritert de siste tiårene.

Norge har alle forutsetninger til å være et stor mineral-nasjon. Vi har rike forekomster en rekke steder i landet og ikke minst har vi teknologien og kunnskapen til å utvinne ressursene. Likevel er vi nå i ferd med å tape anseelse i det internasjonale markedet. På Fraser Institutes indeks for den internasjonale mineralnæringen faller Norge fra en 10. plass til en 18. plass. Norsk Bergindustri mener nølingen fra statlig hold er hovedårsaken til at Norge faller på denne oversikten.

Sannsynligvis er det mye riktig i dette. Foruten viljen til å gjøre de nødvendige vedtak er det ikke så mye som skulle holde mineralnæringen tilbake.

Noe av grunnen til at vi begynner å henge etter i utviklingen kan kanskje skyldes olje- og gassnæringen. Landets eventyrlige inntekter og store satsing innen olje og gass har nok gjort at viljen til å satse på andre naturressurser ikke har vært sterkt nok til stede. Politikerne har rett og slett ikke sett det som nødvendig nok til å satse det som trengs for å lykkes innen mineralnæringen. Nå som vi ser en nedgang innen oljeinvesteringene vil forhåpentligvis interessen rundt mineralnæringen vokse. Det burde den i hvert fall gjøre. Det ligger enorme verdier og venter rundt om i vårt langstrakte land. Men da må vi satse skikkelig. Det må selvsagt gjøres store inventeringer om det skal nytte, men inntektsmulighetene er gode. Verden har bruk for flere ulike typer mineraler som finnes i Norge.

Det må også en holdningsendring til i store deler av befolkningen. Det er mange som ser verdien av en slik utvinning, men det bør helst ikke skje i nærheten av dem. Med en slik innstilling blir det vanskelig å få til noe konkret. Det er nå en gang slik at om man skal hente ut viktige naturressurser vil det få noen konsekvenser. Så blir det selvsagt opp til politikerne og andre å vurdere om ulempene oppveier mulighetene dette gir. Vi mener definitivt at vi må se nærmere på muligheten den norske naturen gir for en bærekraftig utvinning av viktige ressurser. Det må selvsagt ikke være slik at denne typen utvinninger skal ødelegge naturen. Det er strenge reguleringer som styrer denne typen arbeid – og ingen ønsker en rasering av norsk naturlandskap.