For liten plass til byggenæringen i samfunnsdebatten

Byggenæringens årlige omsetning vil snart runde 400 milliarder kroner og er landets nest største næring regnet i verdiskapning og sysselsetting og er også landet største distriktsnæring. Næringen er dermed en ekstremt viktig brikke i den norske samfunnsutviklingen. Slik ser det ikke ut i den offentlige debatten.

De har de senere månedene vært mye skriverier om nedgangen i oljeprisen og dermed også en nedgang i de samlede olje- og gassinvesteringene. Og misforstå ikke – dette vil få store innvirkninger på landets videre utvikling. Vi må likevel ikke glemme at andre næringen også spiller en stor rolle i samfunnet – både når det gjelder verdiskaping og ikke minst sysselsetting.

Nedgangen i investeringene innen olje og gass har vært betydelige, men ifølge Prognosesenteret har de økte oppdragsmengdene innen bygg og anlegg alene oppveid denne nedgangen. Vi må derfor ikke svartmale bildet og glemme alt som ikke innbefatter den mektige oljenæringen. Det er mye som også skjer utenfor denne sektoren.

Det har nærmest gjennom alle tider vært slik at bygg og anlegg har vært en dominerende brikke i det norske næringslivet, men at den aldri har blitt verdsatt slik den burde. Det skapes enorme verdier i denne næringen – og ikke minst blir det utført oppdrag som påvirker oss alle – hele tiden. Alt som omfatter oss i samfunnet er skapt eller vedlikeholdt av byggenæringen, enten det gjelder huset du bor i, veien du bruker på vei til jobb, skinnegangen som toget du sitter på med benytter, kontoret på arbeidsplassen eller kinoen du benytter på kvelden. Selvsagt hadde heller ikke sykehuset du ble født i, skolen du gikk på eller sykehjemmet foreldrene må benytte kunne blitt realisert uten en byggenæring.

Det er selvsagt beklagelig at bygg og anlegg ikke vies større oppmerksomhet i samfunnsdebatten – for selv om det har vært en bedring de senere årene, blir den for lite hensyntatt av styringsapparatet, med storting og regjering spissen, og næringslivet forøvrig.

Boligprisene er noe alle selvsagt er opptatt av og som blir omtalt ofte, ikke minst i riksmedia. Dette er også noe som får direkte innvirkning på folks lommebok. Boligprisnivået er også noe som gjenspeiler landets totale økonomi.

Vi håper flere fremover også forstår hvilken stor innvirkning bygg, anlegg og eiendom har på hele det totale samfunnsbildet og at næringen får den oppmerksomhet den fortjener.

Les også:

Prognosesenteret vil ha mer fokus på byggenæringen