Follum kan bli nedlagt

Norske Skog vurderer å legge ned Follum Fabrikker utenfor Hønefoss som følge av den økonomiske krisen i konsernet. 428 personer kan miste jobben.

Papirmaskinene på Follum er til kritisk vurdering hos ledelsen i Norske Skog, ifølge flere kilder VG har snakket med. En avgjørelse om bedriftens fremtid er ventet i løpet av få uker.

Norske Skog hadde et tap før skatt på 1,5 milliarder kroner i årets tre første måneder, og konsernet tvinges til å satse på den delen av produksjonen som er mest lønnsom på lang sikt.

- I gjennomsnitt sto en firedel av utnyttelsesgraden på våre maskiner ubrukt i første kvartal, og det er en situasjon vi ikke kan leve med. Vi har startet et arbeid for å se hvordan vi kan øke lønnsomheten. I den forbindelse vurderer vi alle fabrikkene våre, inkludert Follum, sier kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog.

Follum skal være den virksomheten som kommer dårligst ut blant konsernets papirfabrikker når effektivitet, lønnsomhet og kostnad per produsert enhet rangeres.