Folkefest i Oslo 3. juni

Statens vegvesen inviterer til folkefest når det nye kollektive knutepunktet ved Nationaltheatret i Oslo åpnes offisielt fredag 3. juni.

Det blir offisiell åpning ved skuespiller Lise Fjeldstad kl. 15.00. Deretter går det slag i slag helt frem til ca. kl. 21.00 på kvelden med underholdning, utstilling og konkurranser. Nationaltheatret kollektivknutepunkt er Norges nest største med nærmere 100 000 brukere hver dag. Statens vegvesen har nå bygget om knutepunktet slik at det er blitt langt enklere og mer trafikksikkert å være kollektivbruker. Buss- og trikketilbudet fremstår langt mer oversiktlig, nye trikketraseer gjør at støynivået reduseres og det er gjennomført en estetisk opprustning av hele området i samarbeid med Hovedstadsaksjonen. Samtidig er det bygget en helt ny rundkjøring som gjør trafikkavviklingen bedre for trikk, buss og bilister.