Følg Norsk murdag direkte her

Torsdag arrangeres Norsk murdag i Trondheim. Du kan følge konferansen digitalt her.

Ivar Koteng innleder på konferansen, og det ligger dermed an til en ufiltrert historie om hvordan en utbygger og investor ser på materialbruk i sine prosjekter. Koteng er kjent, ikke bare som stor eiendomsaktør i Trondheim, men også som frittalende styreleder i RBK. Selve arrangementet holdes på Digs, som er en såkalt innovasjonshub hvor oppstartsbedrifter kan samarbeide.

Videre på programmet blir det gjennomgang av ny kunnskap om gjenbruk av tegl, samt at byggene Munch brygge og Domus Juridica blir presentert av arkitektene bak. Det blir også en gjennomgang av hvordan murverk slår ut i klimagassregnskap i bygg, og hvordan Norsk murforum vil jobbe videre med klima og miljø.

Arrangementet avsluttes med utdeling av årets murverkspris, som går til Pilestredet 77/79.

Arrangementet starter klokken 10.