FN vil bygge grønnere byer

Millioner av mennesker markerte Verdens miljødag søndag ved å plante trær, plukke søppel og demonstrere med krav om grønnere byer.

I 2030 vil mer enn 60 prosent av verdens befolkning bo i byer, sier FNs generalsekretær Kofi Annan. I dag bor halvparten av oss i byer, og for femti år siden bare en tredel. De raskt voksende byene var hovedtema da Verdens miljødag ble markert søndag. Byveksten fører til enorme problemer innen alt fra forsyninger av rent vann til søppeltømming, spesielt i de fattigste delene av verden. Urban forsøpling Allerede i dag bor hver tredje byborger i slummen, sier Kofi Annan i en uttalelse. Urent vann, mangelfulle kloakksystemer og forurenset luft er blant problemene som plager slumområdene. Forsøplingen har ført til at akutte luftveissykdommer og diaré er de viktigste dødsårsakene for barn under fem år. Med bedre planlegging vil byene kunne tåle en fortsatt vekst. Treplanting og grønne lunger, bruk av skittent vann til toalettene, resirkulering, energiøkonomisering og mer kollektivtransport er noen av tiltakene som kan redde byene fra forslumming. La oss lage grønne byer, sier Annan, og legger til at FNs målsetting om å halvere fattigdommen innen 2015 vil være umulig uten bedre byplanlegging. Global markering Miljødagen ble markert i byer over hele verden. I Kina, hjemstedet til en femdel av verdens befolkning, har hovedfokuset for miljødagen vært å minke støyen, rense vannet og luften og fjerne søppelet fra gatene. I Zakynthos i Hellas ble biler forbudt for dagen, mens kollektiv transport ble gratis. Atter andre steder ble dagen markert ved å plante trær. Årets hovedsete for feiringen har vært San Francisco på USAs vestkyst, hvor det ble arrangert en stor konferanse. Nå vil San Francisco, sammen med 50 andre byer i verden, melde seg på en plan for grønnere byer. Byene vil bli rangert etter 21 mål for bymiljøet. Noen av de andre byene som deltar, er Shanghai, Kabul, Buenos Aires, Sydney, Phnom Penh, Jakarta, Roma og Istanbul. Grønn mote I Japan ble det arrangert et moteshow som skulle oppfordre forretningsfolk til å kle seg mindre formelt, noe som kan minke forbruket av energi til klimaanlegg. Konseptet kalles «Cool Biz». Å vise disse klærne bidrar til å øke bevisstheten rundt miljøvern og kan hjelpe folk til å forstå at vi må revolusjonere måten vi lever på, sa leder Satoshi Iue i Sanyo Electric, etter å ha svingt seg på catwalken med grå dress og hvit skjorte uten slips.