FM Strand skal bygge kaien hvor sammenstillingen av Hywind Tampen vindturbinene skal skje. Fra venstre: Terje Strand fra FM Gruppen, Irene Kjelby Wergeland og Trygve Wergeland fra Wergeland Base. Foto: Torgeir Hågøy

FM Strand signerte Hywind Tampen-avtale

Bergensentreprenøren FM Strand skal bygge kaianlegget hvor de flytende vindturbinene til Hywind Tampen skal sammenstilles.

Kontrakten er med Wergeland Base i Sløvåg og har en verdi på cirka 50 millioner kroner. Iboende intensjoner gjør at kontraktsverdien fort kan mangedobles.

– Dette er en viktig kontrakt for oss. Vi har bygget flere kaier for Wergeland Base tidligere, og det er selvfølgelig kjekt at de nå velger oss igjen, sier daglig leder i FM Strand, Terje Nøttveit i en pressemelding.
Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs. Det vil også bli verdens største flytende havvindpark.

Prosjektet nærmer seg nå realisering og arbeidet med å utvikle kaianlegget hvor vindturbinene skal sammenstilles går nå i gang. Dette skjer på Wergeland Base i Sløvåg i Gulen. Basen ligger ved utløpet av Fensfjorden, rett over fjorden for Mongstad.

– Dette er en totalentreprise hvor vi skal stå for prosjektering og byggingen av kaianlegget som skal håndtere sammenstillingen av vindturbinene, sier Nøttveit.
Avtalen er en samspillsavtale hvor partene opererer med åpen bok. Dette betyr full åpenhet om alt av kostnader og medgått tid og er en avtaleform som krever stor grad av tillit mellom oppdragsgiver og utførende entreprenør.

– Grunnen til at vi valgte Strand er at vi kjenner selskapet godt fra før. De har vist seg å være både pålitelige og løsningsorienterte. De legger også vekt på å få til et godt og verdiskapene samspill med sine kunder, noe som vi setter pris på og som passer oss veldig bra, sier daglig leder på Wergeland Base, Trygve Wergeland.

Han forteller at en avgjørende faktor har også vært Strands sterke HMS-fokus.

– Vi ser derfor frem til et langsiktig samarbeid, sier Wergeland.

Kaiprosjektet i Sløvåg er spesielt, og de fysiske kravene til anlegget er store. Dette skyldes mange svært tunge løft som setter ekstreme krav til kaifundamentet. Løftene skal gjøres av en av verdens største mobile kraner.

– Det har ikke blitt bygget kaier med tilsvarende spesifikasjoner i Norge tidligere. Det som gjør det spesielt er at løftene skal gjøres ut over kaifronten, noe som vil påføre fundamentet hvor kranen er festet enorm belastning, sier Wergeland.

Sammen med ingeniørene i Holst & Valen, Multiconsult, Sweco og Equinors egne eksperter har de derfor brukt halvannet år på prosjektering.

Grunnforhold, fjellkvalitet, men også selve kaikonstruksjonen har blitt beregnet og så beregnet igjen. Kaien er nå beregnet til å skulle tåle belastninger på 25 tonn per kvadratmeter.

– Det har vært en svært omfattende kalkulasjons- og beregningsjobb. Alt som har blitt beregnet har blitt kontrollert igjen av tredjepart. Vi er nå trygge på at alt skal holde og vel så det, sier Wergeland.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Arbeidene begynner om bare noen uker og skal være ferdigstilt i april 2021, sier Nøttveit.