Flytoget AS: Endre Skjørestad ny leder av styret

Ved en ekstraordinær generalforsamling i Flytoget AS onsdag ble advokat Endre Skjørestad, Sandnes, valgt til ny leder av styret for selskapet.

Generalforsamlingen valgte ellers følgende som medlemmer av selskapets styre: Administrerende direktør Ingvild Myhre, Oslo Direktør Erik G. Braathen, Oslo Advokat Mari Skjærstad, Hamar Selvstendig næringsdrivende Toril Ressem, Oslo Markedssjef Kelly Källstrøm, Ski (ansattes representant) Servicemedarbeider Mark Johnston, Lunner (ansattes representant) Flytogfører Steinar Vold, Ås (ansattes representant)