Flytende vindmølle til Karmøy

Dypt vann nær land, samt en etablert verfts- og leverandørindustri i nærområdet, gjør havområdet utenfor Karmøy til et perfekt sted for verdens første flytende vindmølle, sa Alexandra Bech Gjørv, direktør for Hydros enhet for nye energiformer, på selskapets energiseminar i Bergen onsdag.

Hydro har i høst testet hvordan den flytende vindmøllen vil oppføre seg under ulike vind- og bølgeforhold. Testingen har foregått i havlaboratoriet ved Sintef Marintek. Resultatene har vist at konseptet vil kunne tåle svært tøffe værforhold. Hydro har derfor besluttet å gå videre med forsknings- og demonstrasjonsprosjektet, som har fått navnet Hywind. Ettersom Hywind er et forsknings- og demonstrasjonsprosjekt, er det en fordel å kunne se møllen fra land. For besøk og vedlikeholdsarbeid er det viktig at transportavstanden er minst mulig, sa Bech Gjørv, Hydros direktør for nye energiformer. Den flytende vindmøllen vil stikke 120 meter ned i sjøen og krever derfor et dyp på minst 200 meter. 1015 kilometer vest for Karmøy finnes havdybder som tilfredsstiller dette kravet. Bech Gjørv understreker at anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vernede områder eller er til hinder for skipsfart og fiskerinæringen. demonstrasjonsanlegget slik at det kommer i drift fra 2007. Demonstrasjonsanlegget vil ha en installert effekt på 3 megawatt. Vindmøllen vil få en høyde på rundt 80 meter over havet og en rotordiameter på om lag 90 meter. På lengre sikt satser Hydro på vindturbiner med en kapasitet på 5 MW og en rotordiameter på rundt 120 meter.