Den nye hovedflyplassen ”Berlin Brandenburg Willy Brandt” skulle opprinnelig koste 14,3 milliarder kroner. Det siste kostnadsoverslaget er på 42,8 milliarder. Foto: Terje I. Olsson

Flyplassen i Berlin felte statsminister

Skandaleflyplassen Berlin Brandenburg førte til at statsministeren i delstaten Berlin tirsdag trakk seg både som statsminister og leder for flyplassen Utbyggingsselskap.

Den nye hovedflyplassen ”Berlin Brandenburg Willy Brandt” skulle opprinnelig koste 14,3 milliarder kroner. Det siste kostnadsoverslaget er på 42,8 milliarder.

Og ingen vet når kostnadssprekkene slutter eller når flyplassen kan åpnes. Etter seks åpningsterminer (utsettelser), ble den endelige åpningen fastsatt til 3. juni 2012. Det måtte avslyses.

I dag håper man på en åpning i 2016 eller 2017.

Denne uken har flyplasskandalen også fått et skikkelige prominent, politisk offer: Berlins regjerende overborgermester som det heter på tysk, på norsk ville vi si delstaten Berlins statsminister, trekker seg både som byregjeringssjef og som styreleder for utbyggingsselskapet for hovedflyplassen, FFB.

Kritikken ble for voldsom.

Også en annen flyplass har spilt en stor rolle. Den gamle Tempelhof flyplass ble nedlagt i 2009, og diskusjonen har selvsagt gått høyt om hva området skal utnyttes til. Da man for to år siden arrangerte en folkeavstemning om hva som skal skje med Tempelhof, var motstanderne av utbygging i klart flertall. En lav valgdeltakelse på rundt 30 % endrer imidlertid ikke bildet.

Det sosialdemokratiske partiet SPD og dets regjeringssjef Wowereit ønsket en utbygging av området med både boliger, nærings- og friluftsarealer. Denne planen tapte i en folkeavstemning, der flertallet ønsket å beholde Tempelhpf som det er, og gi adgang til friluftsaktiviteter som grilling, rulleski og rulleskøyter og annen sosial virksomhet.

Det blir neppe den endelige utnyttelsen av dette flotte området midt i Berlin.