Flomvann fører til lavere strømpris

Fra fredag til søndag sank strømprisen med hele 10 prosent. Årsaken er den voldsomme nedbøren og snøsmeltingen som har ført til rekordstor økning i vannmagasinene.

Flommen fører til store problemer og skader for folk i de berørte områdene, men all nedbøren har altså også en annen konsekvens.

Fredag var spotprisen på strøm på kraftbørsen Nor Pool på 54,35 øre inkludert moms og avgift. Søndag var prisen på 49,11 øre ut til forbruker, skriver VG.

– Det er et sunnhetstegn at markedet reagerer så fort. Når det kommer så ekstremt mye regn på kort tid, slår psykologien inn i markedet og prisene faller, sier Jørgen Bjørndalen i energirådgivningsselskapet EC-Group.

Den kraftige nedbøren har sørget for at fyllingsgraden i vannmagasinene nå ligger på et høyere nivå enn på samme tid i fjor.

I forrige uke var fyllingsgraden på 42,9 prosent, i samme uke i fjor lå den på 40,8 prosent.

– Etter regnfallet vi har opplevd i det siste, vil fyllingsgraden trolig stige atskillig, sier hydrolog Elin Langsholt i Norges Vassdrags- og energidirektorat.