Flomfare i Nordland og Troms

Norges Vassdrags- og energidirektorat advarer mot flomfare i Nordland og deler av Troms onsdag og torsdag.

Det er meldt store nedbørmengder i forbindelse med en front som passerer i løpet av onsdag og torsdag, melder flomvarslingstjenesten til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det ventes regn opp mot 1.300 meter over havet.

I indre strøk av Helgeland, på Saltfjellet, i Salten og Ofoten er det meldt lokale store nedbørsmengder. I Troms ventes det mest nedbør i indre strøk.

Nedbøren vil føre til økende vannføring i flere vassdrag. I små og mellomstore vassdrag ventes vannføringen å kulminere under nivå for femårsflom i løpet av torsdag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser.

I tillegg øker dette faren for skred, spesielt langs bekker og elveløp med stor vannføring.