Flomdramaet i Oppland

Vi misunner ingen den opplevelsen mange mennesker i Oppland nå opplever på grunn  av flom og ras. Igjen ser vi rystende bilder av ødelagte hus og eiendom flimre over TV-skjermen. Denne gang altså fra Dokka-området.

 

Problemet er at ingen vet hvor tragedien rammer neste gang. Dette inferno av regn og vann som drar med seg all verden på sin ferd nedover terrenget, er noe mange kun har en forestilling av fra fjernsyn og film. Men når man selv står midt oppe i en slik situasjon fatter man hvilke uante krefter naturen har å spille på.

Slik værsituasjonen nå utvikler seg, ser vi at katastrofen gjerne er svært lokal. På kort tid kan det komme enorme regnskyll, og da er det lite som er dimensjonert for de mengder av vann som kommer.

Man kan ikke forvente at små kommuner skal ha apparat til å takle dette. Det bør derfor være et nasjonalt ansvar å bygge opp en utrykningsstyrke som på kort varsel kan rykke ut med mannskap og utstyr. Vi har allerede Sivilforsvaret som kan styrkes for nettopp å gjøre en slik jobb. Men alle "vesen" må drilles for å møte de utfordringer slike værkatastrofer fører med seg.