Flokker seg rundt Halvorsen

Norske lobbyister retter nå blikket mot finansminister Kristin Halvorsen.

Skal man ha innflytelse på politikken til en rødgrønn flertallsregjering, må man ha et godt forhold til SV og finansminister Kristin Halvorsen. Det viser en spørreundersøkelse kommunikasjonsselskapet Geelmuyden.Kiese har foretatt. Samtlige næringsorganisasjoner i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) er spurt om hvordan de nå skal gå fram for å påvirke de nye makthaverne. Undersøkelsen legges fram på et seminar om lobbyvirksomhet tirsdag. Nå blir det enda viktigere enn før å komme tidlig inn i de politiske prosessene, fordi rommet for omkamper på Stortinget blir mindre enn under den forrige regjeringen. Da så vi ofte at saker som kom fra regjeringen ble endret, sier spesialrådgiver Sigve Soldal Bjorstad i Geelmuyden.Kiese til Dagsavisen. Lobbygruppene tror imidlertid at det nå blir vanskeligere enn tidligere å få gjennomslag for sine saker. Jeg tror organisasjonene innser at det nå særlig blir viktig å skape en god dialog med SV, sier Bjorstad.