Flertall sier ja til statlig eierskap

Nesten åtte av ti velgere sier ja til at staten skal være med som eier i norsk næringsliv, viser en ny meningsmåling.

28 prosent av de spurte er «helt enig» i at statlig eierskap er riktig. I tillegg er halvparten av de spurte «delvis enig» at det er riktig av staten å være eier i viktige deler av norsk næringsliv. Bare 19 prosent mener det motsatte. Det kommer fram i en fersk måling Synovate har utført.

- Det statlige eierskapet står trygt i befolkningen. Høyres Per-Kristian Foss tar feil når han karakteriserer dette som gammeldags politikk. Selv blant Høyres velgere er det et flertall som støtter statlig eierskap sier Ap-nestleder Helga Pedersen til ANB.

Målingen viser ellers at bare 6 prosent av alle spurte er helt uenig og at bare 13 prosent er delvis uenig i statlig eierskap. SVs og RVs velgere er størst tilhengere av statlig eierskap, mens Høyre-folk er minst positive. Men selv blant Høyres velgere er det under 40 prosent som er negative til statlig eierskap.