Flertall mot bompenger i alle partier

Det synes å være flertall i alle partier mot å finansiere veiutbygging med bompenger.

Fremskrittspartiet tar dette til inntekt for at folk fleste er enig i deres samferdselspolitikk.

Torsdag presenterte partiets nestleder Per Sandberg en transportundersøkelse som InFact har foretatt for Frp blant 1.044 stemmeberettigede ved kommunevalget.

Hovedfunnene går blant annet ut på at 51,8 prosent av de spurte mener at rushtidsavgift er et dårlig tiltak, mens 25,2 prosent mener det er et godt tiltak. Det er 69 prosent mener at bompenger er en dårlig måte å finansiere veiutbygging på, mens 24,6 prosent synes det er en god måte.

Når det gjelder forholdet mellom vei og jernbane, mener 52,1 prosent at stamveier og motorveier bør prioriteres, mens 25,1 prosent mener at utbygging av høyhastighetsjernbane bør være viktigst.

- I utakt med folk
Sandberg, som også leder Stortingets transportkomité, er ikke overrasket over resultatet, men synes det er vel verdt å merke seg at de andre politiske partienes politikk er i strid med både folks og næringslivets ønsker, slik han tolker resultatene.

Han viser til at bare 12,6 prosent er enig i dagens investeringsprofil i pensjonsfondet, mens 45,3 prosent mener det burde brukes mer penger til norske veier og infrastruktur.

- Dette viser at det politiske miljøet sentralt er i utakt med folks ønsker, konkluderer Sandberg.

Nei til bom
På spørsmål og bruk av bompenger er det bare 8,4 prosent av de spurte som ikke har gjort seg opp noen mening, 69 prosent sier nei til bompenger for å finansiere veiutbygging mens 24,6 prosent av de spurte synes det er en bra måte å finansiere nye veier på.

Flere enn halvparten mener at spørsmålet om lokal bompengefinansiering bør avgjøres ved lokale folkeavstemninger.

Brutt ned på partier viser undersøkelsen at det ikke er flertall i noe parti som synes at bompenger er en god finansieringsmåte. Mest positive er velgerne til RV og Venstre, mens velgerne til Frp og Kristelig Folkeparti er mest negative.
Av SVs velgere er 52,9 prosent negative til bompengefinansiering, 51,9 prosent av Arbeiderpartiets velgere og 60,9 prosent av Senterpartiets velgere synes det samme.

Av Frps egne velgere mener hele 93,2 prosent at staten bør finansiere veiutbygging over statsbudsjettet.

- Dette er et klart signal om hva folk egentlig mener, sier Sandberg.