Flertall for OL i Norge i ny meningsmåling

Kutt i utgifter og gjenbruk av anleggene fra Lillehammer-OL ser ut til å få folk til å snu i OL-spørsmålet. For første gang er det nå flertall for arrangementet i en meningsmåling.

På meningsmålingen i Dagbladet sier 53 prosent av de spurte ja til et billigere OL enn det som først ble lansert, mens bare 40 prosent sier nei. Det betyr at en av tre snur fra nei til ja, skriver avisen.

På spørsmål om Norge bør arrangere vinter-OL i 2022 svarer først 64 prosent nei og bare 29 prosent ja. Men når de samme får spørsmål om de vil støtte en OL-søknad dersom kostnadene reduseres og man benytter flere anlegg fra Lillehammer-OL, snur stemningen altså totalt.

– Disse tallene tyder på at vi traff bra, og at vurderingen rundt å utarbeide en kuttliste var riktig, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), som er leder av arrangementskomiteen for et OL i Oslo. Han la for tre uker siden fram flere forslag til kutt i utgiftssiden for et nytt OL.

I forrige uke viste en måling i Aftenposten også at flere ville støtte et OL hvis kostnadene reduseres, men på den målingen var nei-siden fortsatt i flertall med 54 prosent.