Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).

Flere velger takst- og eiendomsfag

Interessen for å ta utdanning innen taksering og eiendomsfag er høy i år, viser ferske studenttall.

– Slik det ser ut nå vil trolig rundt 90 nye kandidater begynne på grunnleggende taksering denne høsten. Et tilsvarende antall går i gang med spesialisering innen verditaksering og tilstandsanalyse av boliger, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).

NEAK organiserer hovedtyngden av takstmannsutdanningen her i landet. Studiene inngår i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeniører ved Høgskolen i Østfold. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger.

– I løpet av 2015 vil opp mot 260 kandidater ha gjennomført utdanning som takstmann fra akademiet. Antallet har økt betydelig de senere årene, og har sammenheng med at etterspørselen etter slik fagkompetanse er på vei opp, sier Møllerløkken.

Utdanningsretningene innen takstfag omfatter også skadetaksering, taksering av nærings- og landbrukseiendom samt en egen kursserie for kontoransatte som vil kvalifisere seg som takstassistent.

Ansetter flere

Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, som tilsvarer to års utdanning på full tid. For å ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund (NTF). Noen starter deretter selvstendig virksomhet, mens andre slutter seg til en av de større aktørene.

– Det blir stadig flere store enheter i bransjen vår, og mange rekrutterer nye medarbeidere. Hos oss har vi gått fra fire til 16 personer på bare noen få år, sier Jon Sverre Rivø, som er en av gründerne i kontorfellesskapet Takstpartner.

Medarbeiderne er fordelt på to kontorer, beliggende på Sinsen i Oslo og Romerike i Akershus.

– Nå rekrutterer vi ytterligere én takstmann samt en takstassistent som skal styrke fagkompetansen i kontorleddet. Vi regner utdanningen i regi av NEAK og sertifiseringen gjennom NTF som viktige kriterier for å sikre oss rett kompetanse, sier Rivø.

Nytt studium

Studietilbudene fra NEAK omfatter også byggeledelse, prosjektledelse og eiendomsforvaltning. De tre retningene gir 30 studiepoeng hver, og kan gjennomføres på deltid.

– Studiet i prosjektledelse er nytt fra i høst. Her får kandidatene kompetanse innen organisering, gjennomføring og kontroll av større byggeprosjekter. Tilbudet retter seg mot byggmestere og andre med faglig bakgrunn innen bygg, anlegg og eiendom, sier Henning K. Møllerløkken.

Utdanningen i byggeledelse kvalifiserer til søknad om mesterbrev, og gir kandidater med byggfaglig bakgrunn tilleggskompetanse innen økonomi, markedsføring og ledelse.

– På alle utdanningstilbudene sett under ett vil Norges Eiendomsakademi i høst ha rundt 450 studenter. Det er stor interesse for alle fagområdene våre. Signalene fra næringen selv er klare på at etterspørselen etter denne kompetansen trolig vil fortsette å øke, sier Møllerløkken.